Välj ditt språk

Enhörna Gospelkör

Enhörna Gospel

Syftet med kören är att i första hand genom musiken sprida det kristna budskapet, både inom kören och församlingen men även till andra. Viktigt är också att få en fin sammanhållning inom kören och att vi ska ha roligt tillsammans.
Mitt i körrepetitionen har vi en kort andakt. Efter avslutad övning umgås vi och fikar tillsammans.
Enhörna Gospel efterlyser tenorer och basar.

Vill Du vara med? Alla är lika välkomna, oavsett ålder, kön eller sångstämma. Det viktiga är att Du gillar musik. Ring våra ledare eller kom till en övning och prova.

Vi övar tisdagar (jämna veckor) klockan 19:00–21:00 + fika.

JOY - 2007

Under år 2007 har kören intensivt arbetat med sånger ur Oslo Gospel Choirs ”JOY”.
Den består av 10 st medryckande sånger i modern gospelstil. Kören har haft tre konserter med detta material.

I maj hyrde Enhörna Gospel en buss och reste till Åmåls baptistkyrka och i november åkte kören till Kjula baptistkyrka för att på båda ställena ha en ”JOY-konsert”. Det blev mycket uppskattat, både för åhörare och körmedlemmar.


Historia - Enhörna Gospel
I augusti 1995 fick alla enhörnabor en förfrågan om intresse fanns för en gospelkör. Vid första träffen kom över tjugo personer, varvid Enhörna Gospel bildades.

Sedan dess har kören träffats och övat en gång varannan vecka. Medlemsantalet har hela tiden legat mellan 20 och 30. Cirka en tredjedel av dessa är medlemmar i församlingen.

Under 2004 övade kören in mässan ”Skrik för livet”, skriven av Ingemar Olsson. Det är en nattvardsmässa med varierande musikstilar. Allt ifrån sakralt till visa, gospel och rapp! Nattvardsmässan framfördes första gången söndagen 7 mars 2004.

Enhörna Gospel firade sitt 10-årsjubileum lördagen 8 oktober 2005 med övningar, tillbakablickar och en jubileumskonsert. Se bild nedan.

Gospelkören

Framträdanden har främst skett i Missionshuset, men även frikyrkoförsamlingarna i Mariefred och Strängnäs har besökts. Konserter har hållits tillsammans med andra gospelkörer.
Befriad - Gospelmusikal 2006

Det var fullsatt och festligt i Munkhagskyrkan i Mariefred och i Missionshuset i Enhörna den 21 maj 2006. Det var kyrkornas båda körer som i ett gemensamt projekt framförde gospelmusikalen Befriad i sina respektive kyrkor.

På söndagsförmiddagen gästade Enhörna gospel Munkhagskyrkan i Mariefred, och på kvällen återgäldade Munkhagskören besöket genom att komma till Missionshuset i Enhörna. De båda körerna har gemensamt jobbat med musikalen sedan i höstas och under den nära timmen den pågår förekommer mycket sång och gestaltning av händelser beskrivna i Bibeln. Man får t.ex. möta Johannes Döparen, man får möta en kvinna som vid en brunn fick en speciell erfarenhet, Jesus själv förstås men också vanligt folk. Musikalen består av sju scener ur Johannesevangeliet.

De båda körernas arbete under vinterhalvåret gav ett mycket bra resultat i de båda kyrkorna. Dirigenten, Ewa Larsson hade framför sig en entusiastisk kör som sjöng med verklig värme och inlevelse.

Jesusrollen, en krävande roll med flera sånger, sjöngs av Lars-Göran Lindgren. Det är en van sångare som tog ton. Han har under många år varit medlem i IBRA-kören vilket naturligtvis bidragit till den ton- och rollsäkerhet han demonstrerade. Det var Jan Vejby som tog den krävande rollen som Jesus i konserten i Enhörna, och gjorde det på ett övertygande sätt.

Den som för publiken förklarade de olika delarna i musikalen Befriad, var Munkhagskyrkans pastor Gunnel Noreliusson och värd i Enhörna var församlingens föreståndare Ann-Charlotte Sevén.
Ledare:

Ewa Larsson tel: 08-550 449 48

Kontakta oss

Missionshuset, Stjärna 44,
151 50 Enhörna
Postadress, c/o Sevén, Norrlöts Gård 3,
151 96 Enhörna

  • Föreståndare Ann-Charlotte Sevén   070 94 15 904

  • Ordförande Anna Rosell   070 2332195

  • Vicevärd Olle Sevén   070 862 41 75

  • Enhörna Gospelkör Ewa Larsson  070 250 10 04

Ekonomi

Vi är tacksamma för alla bidrag som hjälper oss att fortsätta driva vår verksamhet.
Nedan finns församlingens Bankgironummer och Swishnummer.

    •  BankGiro  733-5409

    •  Swish       123 131 35 76

Avgift för varje Swish transaktion är 2 SEK vilket dras från överförd summa.

Kurser

Alpha är en grundkurs i kristen tro med föredrag och samtal. Du kan komma hungrig och med dina frågor kring kristen tro. Efter måltid är det dags för föredrag och samtal. Kontakta Göran Rosell för information och anmälan.

  •  0706 18 65 52

Beta, Gamma, Delta och Epsilon är alla fortsättningskurser som bygger på det etablerade Alphakonceptet.

GDPR

Din integritet är viktig för oss och utan ditt förtroende har vi svårt att verka aktivt i vårt samhälle och vår bygd. Läs mer om vår policy och hur vi uppfyller GDPR – Dina personuppgifter hos Enhörna Frikyrkoförsamling.

Sök