GDPR – Dina personuppgifter hos Enhörna Frikyrkoförsamling

I maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen. Vi vill lämna följande information till er om hur vi behandlar personuppgifter om er, vilka rättigheter ni har mm. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Enhörna frikyrkoförsamling, och du kan få kontakt med styrelsen via epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.
Varför har Enhörna Frikyrkoförsamling ett medlemsregister?
Vi har ett register för att värna om församlingens medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att bl.a. erbjuda sakrament och själavård. Vi behandlar dessa uppgifter med de lagliga grunderna uppförande av avtal, samtycke och berättigat intresse.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress, mailadress och registreringsorsak.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in - efter att man själv har samtyckt till det - vid kontakter med vår församling för exempelvis dop, sammankomster och kommunikation med er. Ovanstående är uppgifter som du själv uppgett till oss och som vi använder för vår verksamhet, mest för att komma i kontakt med dig.

Vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Är du körmedlem och/eller kursdeltagare i någon av våra kurser (ex. Alpha) lämnas ditt person-nummer vidare till Bilda som underlag för verksamhetsbidrag (hämtat via Ratsit). I övrigt lämnar vi inte uppgifter om dig vidare till andra.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

Hur kan jag utöva kontroll över mina personuppgifter?

Du som medlem har bland annat rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter,
  • få felaktiga personuppgifter rättade,
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga,
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om du har några synpunkter om våra sparade uppgifter eller vill veta vad vi har, kontakta vår föreståndare Ann-Charlotte Sevén eller ordförande Anna Rosell.

Enhörna Frikyrkoförsamling
2018-10-04