Enhörna Marknad 2013

Linda Asp ledde Enhörna Gospelkör tillsammans med Brunnsängs Kyrkokör vid vårt första framträdande vid Enhörna Marknad! Varmt tack till Brunnsängs Kyrkokör för att ni kunde vara med! Vi hade inte klarat av detta annars. Britt fångade framträdandet på bild.