Bisi Kongo i Södertälje

Bisi Kongo i Södertälje            - Berne Wilhelmsson rapporterar -
                                                        Se bilder och läs mera!!

Det är några veckor sedan nu som vi kunde se sånggruppen Bisi Kongo i en morgonsändning i TV4. Gruppen har hållit på några år och hade sin vinterkonsert i Södertälje i lördags. Det blev en glädjefylld konsert i Missionskyrkan.
Bisi Kongo består av ett femtontal medlemmar vars sång ackompanjeras av gitarr, bas och congas. Och naturligtvis blev det sång och musik från Kongo på språk som inte den vanliga konsertbesökaren behärskar. Men musik och sång har ju en sällsam förmåga att skapa kontakt mellan människor, även om man inte riktigt förstår det textmässiga innehållet. Nu var inte det något problem eftersom gruppens programledare Joseph Mbanza berättade vad sångerna handlade om. Deras sånger är i huvudsak hämtade från den Kongolesiska andliga repertoraren.
Bisi Kongo är inte en sånggrupp som lever på sin sång. Man har ett speciellt projekt att arbeta för. Ulrich Ngoma berättar om nio barn i Kongo som är speciella för gruppen.
– När vi är ute och har våra konserter i olika sammanhang samlar vi pengar till nio föräldralösa barn. Med de pengarna bekostas deras boende, deras mat och övriga behov samt skolgång. Vi ansvarar alltså för deras uppehälle.

Läs mera på www.dagen.se